YritysVastuullisuus

Summanen Oy on sitoutunut vastuullisuuteen kaikessa toiminnassaan. Vastuullisuus on jokapäiväistä työtä organisaatiomme kaikissa työtehtävissä ja osa arvoja sekä toimintastrategiaa. Se on myös vaikuttamista ympärillä olevaan yhteisöön, ympäristöön ja sidosryhmiimme. Vastuullisuus on vastuunkantoa koko tuotteen elinkaaresta, tuotteen suunnittelusta tuotantoon, palvelutoiminnasta kierrätykseen.

Sosiaalinen vastuullisuus - Eettisyys

Summanen Oy noudattaa kaikkia toimintaamme liittyviä lakeja ja säädöksiä. Edellytämme alihankkijoiltamme samojen periaatteiden noudattamista.
Summanen Oy käy sidosryhmävuoropuhelua ja valvoo, että sosiaalisen vastuullisuuden edellytykset täyttyvät sekä puuttuu tarvittaessa välittömästi asiaan, mikäli havaitsee tässä puutteita.
 


 

Ympäristövastuullisuus – Kestävä kehitys

Toimimme ympäristösäädösten mukaisesti ja pyrimme pienentämään ympäristövaikutuksiamme. Ympäristöasioissa kiinnitämme huomioita materiaaleihin, energiaan, päästöihin, jätteeseen ja kierrätykseen.
Tuotteemme ovat suunniteltu pitkällä elinkaarimallilla, kestäviksi ja ajattomiksi. Kestävät tuoteratkaisut, niiden kunnossapito ja kunnostus sekä kierrätys pienentävät ympäristövaikutuksiamme.
Käytössämme on sekä kalusteiden että pakkausmateriaalienkierrätyspalvelu. Toimituksissa käytämme mahdollisimman vähän pakkausmateriaaleja ja ne ovat pääsääntöisesti kierrätettäviä materiaaleja. Noudatamme tuottajavastuuta ja olemme järjestäneet sen Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:n kanssa. Toimitukset pyrimme tekemän keskitetysti ja kuljetuskapasiteetti optioiden.
Puumateriaalien hankinnassa edellytämme alihankkijoitamme vain sertifioidun materiaalin käyttöä, joka on peräisin laillisista lähteistä sekä tuotettu kestävän metsänhoidon periaatteiden mukaan. Materiaalitehokkuutta parannetaan päivittäisellä laadunvarmistuksella.

Taloudellinen vastuullisuus

Taloudellinen vastuu kattaa toimintaamme liittyvän lainsäädännön ja virallisten vaatimusten noudattamisen. Jotta yrityksemme on elinvoimainen ja menestyvä myös pitkällä tähtäimellä, toimimme taloudellisesti kestävällä tavalla. Pidämme huolta kannattavuudesta ja kilpailukyvystä. Yrityksemme kuuluu Asiakastieto Oy:n Rating Alfa:n korkeimpaan luottoluokitukseen ja on myös Luotettava Kumppani.

Yrityksen hiilijalanjälki

Summanen Oy:lle on laskettu yrityskohtainen hiilijalanjälkilaskelma, osana Teknologiateollisuuden jäsenistön hiilijalanjälkiselvitystä. Laskelma on tuotettu Climpactor-laskentamoottorilla, joka noudattaa GHG-protokollan laskentamenetelmiä. Scope 3 -päästöluokasta on jätetty pois kategoriat 8, 13, 14 ja 15.

Päästöt ovat ilmoitettu GHG-protokollan mukaisesti kolmessa päästöluokassa:

  • Omat suorat päästöt (Scope 1)
  • Ostoenergian epäsuorat päästöt (Scope 2)
  • Arvoketjun muut epäsuorat päästöt (Scope 3)
     

Kysy lisää

Kysy lisää

Tanja Lundén

Toimitusjohtaja

Tanja Lundén

Ota yhteyttä:
+358 40 588 4114
tanja.lunden@summanen.fi